Král Lear

Král Lear je tragédie anglického dramatika Williama Shakespeara napsaná mezi lety 1603 a 1606. Jedná se o příběh krále, který propadne šílenství poté, co pošetile rozdělí dědictví mezi tři dcery na základě jejich lichotek, což má pro všechny tragické následky. Hra je založena na legendy o keltském králi Leirovi.
    Knihy od toho istého autora

    othelo

    Othello