Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Král Jindřich VI. Díl I.

Král Jindřich VI. (dítě), protektor vévoda Glostr, biskup Winchester, vévoda Somerset, Richard Plantagenet – vévoda z Yorku, hrabě Warwick, lord Talbot, francouzský dauphin Karel, Jana z ArkuPrvní díl hry začíná pohřbem anglického krále Jindřicha V. Na trůn nastupuje jeho devítiměsíční syn, Jindřich VI., aby v budoucnu ztratil vše, co jeho slavný otec získal. Anglický král tehdy ovládal velikou část Francie, ale jeho smrt dodala Francouzům odvahu k boji. Anglie byla oslabena hádkami mezi vévody a vrchními představiteli státu – protektor Glostr nesouhlasil s tím, že si biskup Winchester uzurpoval obrovskou moc. Glostr poznal, že Winchester se snaží krále oklamat a vládnout prostřednictvím něj.