Pridať hodnotenie

Význam riadenia ľudských zdrojov v čase hospodárskej krízy. Žiaci s ADHD v prostredí školy: Perspektívy modelu duálneho spracovania a silového modelu sebaregulácie.