E-mental 01-03/ 2014

Otcovstvo u mužov vo výkone trestu odňatia slobody. Mentálne zdravie v čase ekomonickej recesie: Riziká a psychologické premenné ich zvládania. Normatívne presvedčenia ako prediktor problematického používanie internetu.