E-mental 10-12/2014

Vzájomné vzťahy medzi sebaposúdením problémov v správaní a osobnosťou detí staršieho školského veku. Meranie emočnej inteligencie a jej vzťah k vybraným ukazovateľom IQ u študentov stredných typov škôl. Psychológ ako možný vykonávateľ verejného iniciačného rituálu v reedukačnom centre.