Drogy typy závislostí

Liečba drogových závislostí je zložitým súborom psychoterapeutických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré sa vzájomne prelínajú. Aj keď ide o zložitý a časovo náročný proces, zjednodušene možno povedať, že vyhráva ten, kto sa rozhodne vylúčiť drogu zo svojho života. Samozrejme, že to nie je nič ľahké – veď v hre je kríza z odvykania (tzv.absťák), nezmenené prostredie, do ktorého sa pacient vracia, emočná precitlivelosť a ešte veľa ovplyvňujúcich faktorov. Je to komplikované, ale spoločnými silami môžeme s tým niečo urobiť.