Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Liečebnica

Dostala sa Vám do rúk čisto svojpomocná bibliomotivačná literatúra. Tento druh nemá na Slovensku dlhú tradíciu. Liečebnica, aj keď je svojpo-mocným materiálom, čerpala z dostupnej beletrie (pri každom úryvku je uvedený literárny prameň). Základy tejto svojpomocnej literatúry na Sloven-sku položilo naše Združenie abstinentov Slovenska svojimi publikáciami na podnet profesionálnych pracovníkov a širokej verejnosti (rodičia, pedagó-govia, študenti…). Liečebnica je len jednou z ďalších publikácií.