Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

Spoluzávislosť – Kozávislosť

Dočítali ste sa už, alebo ste už počuli čo je závislosť. Možno rovnako dôležité ako informácie o závislosti je uvedomiť si, že závislosť nie je chorobou len jednotlivca, ale postihuje celú rodinu. Či sa jedná o závislosť dieťaťa v rodine, partnera, manžela, manželky, ktoréhokoľvek blízkeho človeka. Neuvedomujeme si často, ako sa mení naše vlastné správanie, spôsoby komunikácie, naše postoje k postihnutému, k svetu, ako nevedome podporujeme pretrvávanie problému miesto toho, aby sme účinne napomohli potrebnej zmene. Toto všetko obsahuje pojem kozávislosť. Pokiaľ sa príbuzní stretnú s konštatovaním, že sa správajú ako kozávislí, prijímajú toto najčastejšie negatívne, ako obviňovanie, nepochopenie. Konanie človeka, jeho postoje a city sú často určované nevedome, motívy nášho správania zostávajú neraz trvalo nevedomé. Práve preto považujeme za potrebné hovoriť otázke kozávislosti. Poznanie skutočnosti, svojej, aj keď nevedomej, účasti na hre, dáva šancu na zmenu správania a následne celej situácie.

Stiahnuť: pdf    223 KB  (41 x)


Hodnotenia a recenzie

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!