Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

DROGY HIV/AIDS

Prevencia tzv. sociálnopatalogických javov a výchova k pozitívnym medziľudským vzťahom a zdravému životnému štýlu sa stáva jedným z prioritných zameraní a ak-tuálnym cieľom pôsobenia v našej spoločnosti. Verejnosť si začína uvedomovať celý komplex problémov s nimi súvisiacich a nutnosť prispieť k ich eliminácii. Uvádzame základné medicínske aspekty a informácie o HIV/AIDS – charakteristi-ku vírusu HIV a ochorenia AIDS, informácie o pôsobení vírusu HIV v organizme, o prejavoch infekcie, možnostiach liečby a očkovania, ako aj o súčasnej diagnostike.

Stiahnuť: pdf    158 KB  (19 x)


Hodnotenia a recenzie

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!