Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

Slovenčinár 1/2014

Časopis Slovenčinár je zameraný na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra na všetkých typoch škôl, na aplikáciu a transfer aktuálnych jazykovedných a literárnovedných poznatkov a výskumov do vyučovacej praxe.Hodnotenia a recenzie

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!