Slovenčinár 1/2014

Časopis Slovenčinár je zameraný na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra na všetkých typoch škôl, na aplikáciu a transfer aktuálnych jazykovedných a literárnovedných poznatkov a výskumov do vyučovacej praxe.