Slovenčinár 2/2016

Charakteristika súčasných slovenských šlabikárov z aspektu získavania komunikačných kompetencií a gramotnosti. Pohľad žiaka na slovenský jazyk.