Slavný výprask

Odohráva sa na ceste z Budapešti do Haliče. Švejk je najatý do popredných pozícií rakúskej armády, striedavo na srbskom a ruskom fronte.