Odpovede

Švejk se dozví, že byl zavražděn Ferdinand d’Este a tak se horlivě vydá sloužit císaři pánu. U odvodní komise však neuspěje a je poslán do blázince. Posléze je sluhou polního kurátora Katze, nakonec slouží nadporučíku Lukášovi.

            Stiahnuť knihu

     


Next