Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Sebrané spí si

Kniha je založena na imaginaci a hře. Žánrově ji určit bude obtížné; povídky, básně a kratičké grotesky jsou tu promíšeny s texty primárně neliterárními.