Ohlas písní ruských

Zbierka 26 epických básní, ktorú vydal František Ladislav Čelakovský v čase silnejúceho národného obrodenia.