NEZISKOVKY A ZISK

Publikácia, ktorú držíte v rukách, sa venuje téme zasahujúcej rovnako do sveta neziskových organizácií a do sveta biznisu. Výraz „zárobková činnosť neziskových organizácií“ pre niekoho možno obsahuje protirečenie, pre iného označuje sympatickú snahu o finančnú samostatnosť, v očiach ďalšieho azda zachádza za hranice tradične chápanej nekomerčnej organizácie.