EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCI

Komunikácia v sociálnej práci je téma taká široká, že nijaká príručka nemôže obsiahnuť všetky jej aspekty. O komunikácii sa už napísalo množstvo dlhých súvetí, komplikované teórie i praktické návody a triky. O komunikácii sa píše ako o prostriedku, ktorý umožňuje pochopiť seba i svet lepšie a dávať mu zmysel vďaka kontaktu s inými. Niekedy sa o komunikácii píše príliš zjednodušujúcim spôsobom. Akoby šlo len o účinný nástroj, ktorým možno manipulovať, ovládať a využívať iných na svoj prospech.