Egmont


Odpovede

Egmont je hra, ktorá bola dokončená v roku 1788 a je silne ovplyvnená Shakespearovou tragédiou.        


Next