Dubkáčik 1

Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka 963/2 09301 Vranov nad Topľou, I. ročník, číslo 1, december 2013