Dubkáčik 3

Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka 963/2 09301 Vranov nad Topľou, II. ročník, číslo 3, december 2014