Podmienky používania

Svojou návštevou na stránkach www.eKnizky.sk dobrovoľne súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.
Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, tak opustite stránku www.eKnizky.sk, nevstupujte na ňu a nepoužívajte ju.
Služby na stránke sú poskytované zadarmo. Registráciou na webe www.eknizky.sk klient súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov.

Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách.
Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať poskytované služby.

Registrácia používateľa nie je povinná, zaregistrovaním má ale používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré zaregistrované nie sú. Registráciu si môže zrušiť sám používateľ.

Prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej a Českej republiky.

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky:

  1. propagovať násilie, podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva,
  2. politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  3. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránkach za účelmi, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb.
Katalóg obsahuje informácie prebraté z tretích strán a nenesieme za ich správnosť žiadnu zodpovednosť. Katalóg ma len informačný charakter.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Pri registrácii a počas používania stránky eknizky.sk si môžete vybrať a pridať sa do skupiny. Skupina je takzvaná oblasť záujmu, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Skupiny, môže vytvárať ktokoľvek registrovaný na stránku eknizky.sk a nesie za jej obsah zodpovednosť. Pridaním sa do skupiny prijímate základné nastavenie emailových notifikácii. (Člen vás pozýva do skupiny, Informácia o skupine je aktualizovaná, Boli ste povýšený na moderátora alebo administrátora skupiny, Člen žiada o členstvo v skupine v ktorej ste administrátorom, Vaša žiadosť o členstvo v skupine bola schválená alebo zamietnutá). Notifikácie môžete vo svojom profile kedykoľvek vypnúť, alebo opustiť skupinu.

Ďalšie základné notifikácie, ktoré týmito podmienkami prijímate a môžete kedykoľvek vypnúť. ( A member starts following your activity, Člen prijal vašu žiadosť o priateľstvo, Člen vám poslal žiadosť o priateľstvo, Člen vám poslal novú správu, Člen reagoval na vašu aktualizáciu statusu alebo na váš komentár)

Ochrana súkromia

Každý deň navštevuje stránku www.eKnizky.sk množstvo ľudí, ktorí sem prichádzajú zdieľať svoje dokumenty a komunikovať s inými používateľmi. Chceme, aby ste sa na stránkach eKnizky.sk cítili bezpečne. Preto vás žiadame, aby ste nám oznámili, ak by dokumenty alebo komentáre k nim na našich stránkach porušovali ochranu vašich osobných údajov alebo vo vás vyvolali pocit ohrozenia.
eKnizky.sk rešpektujú vaše súkromie na internete a preto vždy budú s informáciami o vašej osobe zaobchádzať s maximálnou starostlivosťou a dôveryhodnosťou.
Viac v zásadach o ochrane osobných údajov.

Čo sa môže publikovať

Ide o vydavateľskú činnosť a tak každá kniha musí byť v súlade s autorským zákonom.  V tomto prípade je registrovaný člen, ktorý knihu zverejní, nositeľom autorských práv a musí mať preukázané, že neporušuje autorské práva. Preto môže publikovať:

  1. Verejne dostupné texty
  2. Akékoľvek dielo, ktorého autorom ste vy
  3. Publikácie autorov, ktorí súhlasia s týmto spôsobom šírenia
  4. Publikácie, na ktoré sa už nevzťahuje autorský zákon  a autor je mŕtvy viac ako 70 rokov. Pokiaľ ide o spoločné dielo, tak posledný zo spoluautorov. Pri preklade zahraničného diela autora, ktorý je mŕtvy viac ako 70 rokov, sa uplatňuje autorský zákon na prekladateľa.

Za publikovanie knihy nie je považované publikovanie jednotlivých kapitol.  Ak budú publikované samostatné kapitoly ako kniha, tak to bude považované za porušenie pravidiel a dôvod na vymazanie.  Jednotlivé kapitoly môžu byť publikované  ako blog. Ukážka knihy môže byť publikovaná, ako kniha iba pod podmienkami, že bude jasné o akú knihu sa jedná, ukážka knihy bude mať najmenej päť normostrán textu knihy (Obálka, obsah sa neráta), obálku knihy a pri názve knihy bude jasne napísané, že ide len o ukážku. Z jednej knihy môže byť publikovaná maximálne jedna ukážka. Publikovať odkaz na stiahnutie plnej verzie knihy je pri ukážke knihy zakázané.

Za všetok nahraný obsah nesiete výlučne zodpovednosť a zaručujete, že:

vlastníte všetky vlastnícke práva v obsahu, ktorý odovzdáte na webovú stránku, a že obsah neporušuje autorské práva, majetkové práva, ochrannú známku alebo iné príslušné práva tretích strán; a
získali ste nevýhradné, trvalé, neodvolateľné, celosvetové a bezodplatné uvoľnenie modelu a / alebo vlastníctva a / alebo akékoľvek iné povolenie potrebné na používanie tohto diela na akýkoľvek účel bez akýchkoľvek podmienok, pokiaľ nie sú takéto podmienky zákonom.
Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť akýkoľvek Obsah, vrátane toho, ak sa domnievame, že je chybný, nekvalitný alebo v rozpore s týmito podmienkami. Sexuálne orientovaný obsah je zakázaný a bbude okamžite odstránený.

Vložením PDF knihy nám udeľujete súhlas, ak to bude možné na prekonvertovanie do formátu pre čítačky elektronických kníh formátu ePUB. Kniha okrem formátu ostane nezmenená a len v podobe v akej ju nahráte na stránku.

Blog

Blog by mal obsahovať básničky, poviedky, rozhovory, články, recenzie alebo profesionálne rady, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s knihami, elektronickými knihami. Obsah blogov by nemal byť v úplnom protiklade, ako napríklad blog na tému politika, autá, chudnutie, reality a podobne. Sexuálne orientovaný obsah je zakázaný a blog bude okamžite odstránený. Oceňujeme vysoko kvalitné, originálne texty, ktoré nie sú publikované inde. Akonáhle je obsah zverejnený na blogu, nesmiete ho publikovať inde online. Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty. Uvádzajte odkazy na zdroje súvisiace s článkami. Napríklad na zdroj fotiek, videí, dokumentov a iné. Pokiaľ tak nebude uvedené, tak má administrátor právo na zrušenie blogu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prevádzkovaných blogov. Užívateľ nesie všetku zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služieb blogu. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články iným osobám, preberá zodpovednosť aj za tento obsah. Je zakázané vydávať sa za inú osobu, alebo organizáciu a zavádzať verejnosť.

Je zakázané publikovať akékoľvek reklamné blogy, knihy, alebo príspevky diskusie. Každá reklama bude okamžite vymazaná.