Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe

Zborník abstraktov z vedeckej online konferencie.
Autori: Jana Žuľová, Monika Minčičová, Marcel Dolobáč
Licencia: Creative Commons BY NC Zdroj