Skláři

Román je zostavený z rodinných príbehov svojej matky, resp. babičky.