Produktivita podniku

Odborná publikácia určená pre širokú verejnosť, rozoberá problematiku produktivity a produktivity práce v podniku a prístupy k jej sledovaniu a meraniu.