Nadhmotnosť a obezita u vysokoškolákov. Vybrané aspekty životného štýlu a psychiky.

Vysoká škola na túto prevenciu poskytuje dostatočný priestor a čas. Dáva možnosť skúmať faktory, ktoré zohrávajú u vysokoškolákov dôležitú úlohu v priberaní a následne navrhovať formy intervencií pre vytváranie zdravého životného štýlu.
Autori: Klaudia Zusková, Alena Buková, Peter Bakalár, Mirianna Brtková, Zuzana Kűchelová, Martina Hančová
Licencia: Creative Commons BY NC SA
Zdroj