Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

Náboženský život

Dvojí zápas proti zlu. — Jsme-li zasaženi zlem, lze tomu odpomoci bud’ tím, že odstraníme jeho příčinu, buď že změníme účinek působící na naše cítění: tudíž přeměnou zla v dobro, jehož užitek teprve až později snad se dostaví. Náboženství a umění (i metafysická filosofie) usiluje o změny našeho cítění částečně změnou našeho úsudku o událostech (na př. pomocí věty: Koho búh miluje, toho tresce), částečně probouzením rozkoše utrpení a vůbec pomocí každého vzrušení (v čemž jest hledati původ tragického umění). Čím větší má kdo sklon k mudrování a upravování, tím méně postřehne příčiny zla.
Hodnotenia a recenzie

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!