Na svém

Vlastenecký a protinemecký román, ktorý zachytáva životné osudy Premysla Houška.