Marketing a fundraising mimovládnych neziskových organizácií

Monografia sa zaoberá špecifickými oblasťami mimovládnych neziskových organizácií a to oblasťou marketingu a fundraisingu.
Autor: Katarína Šiňanská
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj