Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku

Komplexne popísať segregáciu a jej dosahy na rómskych žiakov a žiačky vo výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku je neľahká úloha a istotne veľká ambícia tejto publikácie. Náročnosť úlohy spočíva najmä v tom, že ide o skutočne komplexný problém, ktorý sa netýka len vzdelávacej politiky, ale je prepojený aj s podmienkami bývania, zdravia, uplatniteľnosti na trhu práce, politickej či kultúrnej reprezentácie, teda oblastí, ktoré súvisia s riešením problémov koncentrovanej chudoby.