Hudba pramenů

Úvodním esejem Hudby pramenů je Tajemné v umění. Zde Březina vyslovil názor, že základním předpokladem k porozumění umění je intuice, jakési vycítění a existence tzv. druhého znaku. Pouze za předpokladu, že umělec pochopí rozdíl mezi reálným světem a světem umění, dostává se do vyšších rovin. Vyslovil myšlenku o existenci tzv. nejvyšší spravedlnosti, kterou umělec nemusí pochopit, a proto se u něho tak často objeví pochybnosti a deziluze. Umělec musí stále usilovat o lepší, čistší svět.