Bůh je láska

Kniha je určená pre všetkých, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva, alebo jej obnovu. V knihe sa prelína snaha hovoriť k tým, ktorí toho o viere moc nevedia, ako aj k tým poučenejším. Obsahom prípravy nie je len náboženská a duchvná oblasť, ale aj ďalšie oblasti, ktoré k manželstvu patria.