Pridať hodnotenie

Túto knihu napísal Jan Neruda v roku 1864. Rozpráva o osudoch Pražanov, najmä tých zo stredných a nižších vrstiev spoločnosti. Ukazuje realitu života, medziľudské vzťahy a pomery v vtedajšej doby.