Aeneis

Aeneis je latinská eposová báseň, ktorá hovorí o legendárnom príbehu Trojana, ktorý cestoval do Talianska, kde sa stal predkom Rimanov. Prvých šesť z dvanástich básní rozpráva príbeh putovania Aeneasa do Talianska a druhá polovica básne rozpráva o víťaznej vojne Trójanov, ktorá nakoniec zvíťazila.