Abeceda

Žonglovanie so slovami začínajúcimi na rovnaké písmeno tak, aby sa vytvoril príbeh. Každý príbeh je vyrozprávaný jedným a tým istým písmenom. Slová sú rôzne, len písmeno zostáva stále rovnaké. Príbeh vznikne vtipným a šikovným skladaním výrazov, ktoré by sme možno v tej situácii nepoužili.
    Knihy od toho istého autora

    ticho obal

    Ticho