Archívy: Knihy

Loading...

Homage to Catalonia is George Orwell’s personal account of his experiences and observations fighting for the POUM militia of the Republican army during the Spanish Civil War. wikipedia.org

Loading...

The Spike is a essay by George Orwell in which he details his experience staying overnight in the casual ward of a workhouse (colloquially known as a „spike“) near London. A Hanging describes the execution of a criminal. Bookshop Memories is a reminiscence of his time spent working as an assistant in a second-hand bookshop.…

Loading...

Paradoxná desiata múza je naplnená básňami a výrokmi, ktoré prinášajú pohľad niekoho viac než len autorov. Pri poézii predsa nie je dôležité len to, čo ňou myslí autor. Kniha prináša úlomky každodenného života a jeho dilém trošku inak.

Loading...

Malá kniha homeopatie je zaujímavé čítanie o zaujímavom spôsobe neliečenia, nepomáhania a neskúmania zdravia človeka. Ponúka vysvetlenie pojmov a tiež ukážku názorov na homeopatiká a homeopatov. V prípade, že používate homeopatiká, alebo nad tým uvažujete, táto kniha je pre vás. Samozrejmou súčasťou je porovnanie účinkov a výsledkov používania a nepoužívania týchto látok, a to z…

Loading...

Víra jest smysl života, jest to, co dává životu sílu i směr. Každý opravdově žijící člověk nalézá tento smysl a žije podle něho.

Loading...

Pro myslivého pozorovatele jest naše doba dramatem duše, jež prožívají nejen jednotlivci a národové, nýbrž všechno kulturní lidstvo. Jde zajisté o změnu názoru světového až od samých základů a jde tudíž také o nové ideály.

Loading...

Aj doma sa dá cvičiť efektívne. V tejto malej knižke vám predstavíme výhody cvičenia doma a poukážeme aj na veci, na ktoré si musíte dať pozor. Pokúsime sa vám pomôcť vybudovať vhodné prostredie na cvičenie, ukážeme vám, že sa dá cvičiť len s párom jednoručiek alebo aj bez akéhokoľvek náčinia. Poskytneme vám rady pre motiváciu…

Loading...

Idiot končí pesimistickou poznámkou a naznačuje, že idealizované formy lásky v modernom svete sú citlivé na konkurenciu a podvod. Navrhuje tiež, najmä v prípade neúspešného protagonistu, že morálka nestačí na vyliečenie človeka z týchto moderných zlozvykov.   Idiot – Část I. a II.

Loading...

Román sa týka ruského princa Myškina, ktorý sa po pôsobení v sanatóriu vracia do Ruska a zapletie sa do milostného trojuholníka s dvoma ženami, Nastasyou a Aglaiou. Zatiaľ čo je Myškin dobromyseľný, jeho konkurenčné a necitlivé impulzy okolo neho víťazia. Stratí obe svoje milenky s Rogozhinom, skorumpovaným a zámožným mužom. Román je známy svojou hĺbkou…

Loading...

Kniha sa otvára romantickým opisom vlastníkov pôdy na vidieku, pričom osobitnú pozornosť venuje drobným detailom. Dvaja vlastníci pôdy, žijú pokojne spolu v odľahlej dedine. Ich opisy zapadajú do slovanofilskej tradície a porovnávajú s malými Rusmi (Ukrajincami), najmä v Petrohrade, ktorí sa označujú ako „mizerné opovrhnutiahodné tvory“ (pretože neúnosne získavajú bohatstvo a svoj pôvod skrývajú tým,…