Zmena

Na opísanie pocitov, či vyjadrenie myšlienky, nie je vždy potrebné použiť príliš veľa slov. Niekedy stačí len pár. Zbierku „Zmena" možno pokojne nazvať minimalistická. Básne v nej sú kratučké. Napriek tomu, plnohodnotne opisujú momenty, či pocity autora.