Základy neuropsychológie

Podobne ako sú chemické deje postavené na fyzikálnych princípoch, tak sú psychické deje založené na neurofyziologických procesoch. Ak budeme schopní popísať ľudské správanie na úrovni aktivity neurónov a ich sietí, dostaneme omnoho presnejší obraz dynamiky ľudskej psychiky ako je ten, ktorý máme dnes. Takýto popis si však vyžaduje množstvo informácií, z ktorých ešte zďaleka všetky nepoznáme. Kniha, ktorú držíte v ruke, ponúka prehľad toho najzákladnejšieho, čo sa v tejto oblasti zatiaľ vyskúmalo.