Z dějin ukrajinské kultury.

Umění – divadlo − hudba