Most

Centurion rímskej armády Octavianus Claudius sa pod prápormi cisára Konštantína Veľkého zúčastňuje krvavého vojnového ťaženia, ktoré navždy zmení osud celého sveta. Prežije ho?