Evžen Oněgin

Veršovaný román klasika ruskej literatúry podáva obraz života a mravov vyššej a strednej ruskej spoločnosti v meste a na vidieku v 1. polovici 19. storočia.