Akademik TADEUSZ URBAŃSKI-CHEMIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠIN III.