Pressbooks – Pomoc, FAQ

Registrovať knihu.

  • Začnite kliknutím na odkaz Prihlásiť sa.
  • Po prihlásení sa vám zobrazí nová ponuka. Prejdite hore na odkaz Vytvoriť novú knihu.
  • Vyplňte požadované údaje a kliknite na tlačidlo Vytvoriť knihu.

Prejsť na začiatok

Vymazať knihu.

  • Začnite kliknutím na odkaz Prihlásiť sa.
  • Vyberte si jednu z vašich kníh ktorú chcete vymazať a prejdite na položku Upraviť knihu v zozname kníh.
  • Prejdite na položku Zmazať stránku v lavom menu.

Prejsť na začiatok