• Julius Zeyer updated ‚Ctiradpred 3 roky, 6 mesiacov

    Vyšehrad; Šesté vydání; v Praze nákladem české grafické akc. společnosti “Unie” 1917) První vydání Vyšehradu: 1878