• sladkovic updated ‚Detvanpred 2 roky

    Detvan je lyricko-epická báseň. Námetom je autobiografický, reálny ľúbostný zážitok – a to láska mladého Sládkoviča k Antónii Júlii Sekovičovej, dcére panského úradníka z Honseku a básnikovej budúcej manželke. Tento príbeh, ktorý oslavuje zmysel pre spravodlivosť, je inšpirovaný jánošíkovskou a korvínovskou folklórnou tradíciou. Dej Detvana sa odohráva v 14. storočí v období vlády Mateja Korvína…