• schulz updated ‚Peníz z noclehárnypred 2 roky, 6 mesiacov

    Súbor ôsmich psychologických poviedok, stvárňuje osudy sociálnych vydedencov a žobrákov. Dejová línia je potlačená na minimum, zobrazujú sa konflikty ľudského vnútra, horúčkovité a snové zážitky.