Profil

Meno

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

O mne

Štúdium slovenčiny a francúzštiny absolvoval v roku 1973 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diplomovou prácou J. C. Hronského Pisár Gráč (konzultant doc. J. Števček). V rokoch 1973 – 1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Čs. rozhlasu v Bratislave, 1977 – 1978 bol interným ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV. V roku 1978 obhájil na FF UK rigoróznu prácu Literatúra – význam – mýtus.

Stratené heslo

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Profilová fotka užívateľa Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

@mikula

Aktivny: pred 5 rokov, 4 mesiace