Profil

Meno

Karl Marx

O mne

Karl Marx bol nemecký filozof, ekonóm, historik, sociológ, politický teoretik, novinár a socialistický revolucionár. Marxove kritické teórie o spoločnosti, ekonómii a politike – súhrnne chápané ako marxizmus – tvrdia, že ľudské spoločnosti sa vyvíjajú prostredníctvom triedneho konfliktu. V kapitalizme sa to prejavuje v konflikte medzi vládnucimi triedami (známymi ako buržoázia), ktoré kontrolujú výrobné prostriedky s robotníckymi triedami (známymi ako proletariát), ktoré tieto prostriedky umožňujú predajom pracovnej sily za odplatu. Marx uplatnil kritický prístup známy ako historický materializmus a predpovedal, že rovnako ako predchádzajúce socio-ekonomické systémy, aj kapitalizmus vyvola vnútorné napätie, ktoré by viedlo k jeho sebazničeniu a nahradeniu novým systémom známym ako socializmus.

Stratené heslo

Karl Marx

Profilová fotka užívateľa Karl Marx

@marx

Aktivny: pred 3 roky, 1 mesiac