• karafiat updated ‚Broučcipred 2 roky, 4 mesiace

    Ide o jedno zo základných diel českej detskej literatúry. Kniha Broučci patrí k najviac vydávaným českým publikáciám pre deti a mládež a len v českom jazyku bolo viac ako 100 vydaní.