• Jiří Kačur zverejnil/-a novú knihu, Mozart pred 2 roky, 4 mesiace