• Janusz Pfaff sa stal/-a registrovaným členom pred 1 týždeň